Företaget PB entreprenadservice grundades 2005 av mig, Patrik Broberg.
Företaget ombildades 2013 till Aktiebolag med namnet PBES gräv & markarbeten AB! Vi utför gräv och markarbeten åt privatpersoner i förstahand men även åt företag och föreningar.
Vi tar även åt oss grävuppdrag via Upplands schaktförening i mån av tid, men i huvudsak är våra jobb via rekommendationer.

 

Företaget har SCG - Certifikat inom Grundisolering / dränering av husgrunder samt för avloppsanläggningar.
Detta innebär att ni som kund skall känna er övertygade om att vi som entreprenör använder rätt produkter, har utbildning och därmed har förutsättningarna att utföra en fullgott arbete.
 

Vi utför också Tomtplanering, pool grävning, Ny vattenledning, anläggning av gräsmattor samt plattläggning, snöröjning och gräsklippning i mån av tid.